Product was successfully added to your shopping cart.

Atlas of Blood and Qi Disorders in Chinese Medicine

Bli först med att recensera denna produkt

Översikt

Differentieringen av qi och blod sjukdomar är en av de viktigaste diagnostiska metoder inom TCM. Qi och blod är de mest grundläggande elementen i den mänskliga kroppen, och störningar i någon av dem kan ge upphov till en mängd tillstånd. Dysfunktioner eller avvikelser i meridianerna, kollateraler, olika vävnader och organ i kroppen är alla kopplade till förändringar i qi och blod. Att förstå och behandla dessa sjukdomar är därför mycket viktigt i klinisk praxis.